84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 150 150 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Τρεις γεμάτες μέρες μέσα σε δύο λεπτά από την 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης!