84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 150 150 100 μέρες #metonkyriako | Κυβερνητικό έργο

Τρεις γεμάτες μέρες μέσα σε δύο λεπτά από την 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης!