Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για τις Άγονες Γραμμές κατά 45%

Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για τις Άγονες Γραμμές κατά 45%

Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για τις Άγονες Γραμμές κατά 45% 3400 2267 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Αυξήθηκε κατά 45% ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις άγονες γραμμές.  Οι νέες προκηρύξεις έχουν σαφή και ποιοτικότερα κριτήρια και για πρώτη φορά ενεργοποιείται η ρήτρα για «πλοίο αντικατάστασης» ως ποιοτικό  κριτήριο επιλογής.