Αναβαθμίστηκαν οι ευρυζωνικές συνδέσεις των σχολείων της χώρας

Αναβαθμίστηκαν οι ευρυζωνικές συνδέσεις των σχολείων της χώρας

Αναβαθμίστηκαν οι ευρυζωνικές συνδέσεις των σχολείων της χώρας 1200 630 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Αναβαθμίζουμε άμεσα τις συνδέσεις ADSL σε τεχνολογίας VDSL στα σχολεία της χώρας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Δημόσιο, για πάνω από 1 εκατ. μαθητές και πάνω από 140.000 εκπαιδευτικούς.