Επανήλθε η κυβερνησιμότητα σε Δήμους και Περιφέρειες

Επανήλθε η κυβερνησιμότητα σε Δήμους και Περιφέρειες

Επανήλθε η κυβερνησιμότητα σε Δήμους και Περιφέρειες 1200 630 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Με το Διυπουργικό νομοσχέδιο, εξασφαλίσαμε την κυβερνησιμότητα σε Δήμους και Περιφέρειες που αντιμετώπιζαν σοβαρό κίνδυνο να μην σχηματίσουν πλειοψηφίες λόγω της εφαρμογής του “Κλεισθένης” (απλή αναλογική).