Επελέγησαν & εκπαιδεύονται 1.500 νέοι αστυνομικοί

Επελέγησαν & εκπαιδεύονται 1.500 νέοι αστυνομικοί

Επελέγησαν & εκπαιδεύονται 1.500 νέοι αστυνομικοί 3400 2267 100 μέρες #metonkyriako | Κυβερνητικό έργο

Έχουμε δεσμευτεί για ενίσχυση της παρουσίας της αστυνομίας σε δρόμους και γειτονιές. Προχωρήσαμε γρήγορα στην προκήρυξη για πρόσληψη 1,500 αστυνομικών. Έχουν ήδη επιλεγεί και η εκπαίδευσή τους έχει ήδη αρχίσει.