Επιστράφηκαν οφειλές του ΕΦΚΑ ύψους 100 εκ. ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες

Επιστράφηκαν οφειλές του ΕΦΚΑ ύψους 100 εκ. ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες

Επιστράφηκαν οφειλές του ΕΦΚΑ ύψους 100 εκ. ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες 3400 2267 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Κατατέθηκαν στους λογαριασμούς 86,187 ελεύθερων επαγγελματιών ποσό 100.696.000€ από εκκαθάριση των ασφαλιστικων εισφορών τους.