Επιστράφηκαν οφειλές του ΕΦΚΑ ύψους 100 εκ. ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες

Επιστράφηκαν οφειλές του ΕΦΚΑ ύψους 100 εκ. ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες

Επιστράφηκαν οφειλές του ΕΦΚΑ ύψους 100 εκ. ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες 3400 2267 100 μέρες #metonkyriako | Κυβερνητικό έργο

Κατατέθηκαν στους λογαριασμούς 86,187 ελεύθερων επαγγελματιών ποσό 100.696.000€ από εκκαθάριση των ασφαλιστικων εισφορών τους.