Η Ελλάδα δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο για πρώτη φορά!

Η Ελλάδα δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο για πρώτη φορά!

Η Ελλάδα δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο για πρώτη φορά! 1200 630 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Στον τομέα της Οικονομίας η χώρα βρίσκεται ήδη στις αγορές με επιτόκια χαμηλότερα από ποτέ. Σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελληνική Δημοκρατία εξέδωσε έντοκα γραμμάτια με αρνητικό επιτόκιο. Δηλαδή, μας πληρώνουν για να μας δανείσουν!