Η Ελλάδα δεσμεύεται για την κλιματική αλλαγή

Η Ελλάδα δεσμεύεται για την κλιματική αλλαγή

Η Ελλάδα δεσμεύεται για την κλιματική αλλαγή 1000 1500 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako