Η Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας θα αποκτήσει νέο “σπίτι”

Η Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας θα αποκτήσει νέο “σπίτι”

Η Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας θα αποκτήσει νέο “σπίτι” 2400 1360 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Ένα αναξιοποίητο Ολυμπιακό Ακίνητο μετατρέπεται σε ένα κτίριο κόσμημα που θα στεγάσει τη Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας. Κάνουμε έτσι ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία της χώρας για την ψηφιακή εποχή.