Άλλαξε η λειτουργία της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Άλλαξε η λειτουργία της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Άλλαξε η λειτουργία της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3400 2267 100 μέρες #metonkyriako | Κυβερνητικό έργο

Η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας πλέον λειτουργεί 24 ώρες από 8ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα από πενθήμερο.