Η Κυβέρνηση λαμβάνει τη δεδηλωμένη της Βουλής

Η Κυβέρνηση λαμβάνει τη δεδηλωμένη της Βουλής

Η Κυβέρνηση λαμβάνει τη δεδηλωμένη της Βουλής 1700 1134 100 μέρες #metonkyriako | Κυβερνητικό έργο

Η Κυβέρνηση έλαβε τη δεδηλωμένη της Βουλής. Θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και θα δουλέψουμε κάθε μέρα με έναν κεντρικό στόχο: Να κάνουμε τις ζωές όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων καλύτερες.