Καλύφθηκαν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία

Καλύφθηκαν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία

Καλύφθηκαν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία 800 1100 100 μέρες #metonkyriako | Κυβερνητικό έργο

Καλύφθηκαν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, με έγκαιρη πρόσληψη 30.350 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού.