Λειτουργεί ξανά η Ελληνική Εταιρία Χάλυβος

Λειτουργεί ξανά η Ελληνική Εταιρία Χάλυβος

Λειτουργεί ξανά η Ελληνική Εταιρία Χάλυβος 150 150 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Ένα εργοστάσιο που παρέμενε κλειστό επί 5 χρόνια θα λειτουργήσει και πάλι και θα δημιουργήσει σε πρώτη φάση 400 νέες θέσεις εργασίας. Γιατί αυτό φέρνουν οι επενδύσεις: δουλειές, εισόδημα, ανάπτυξη και καλύτερη ζωή για όλους