Μεταρρυθμίζεται η Δημόσια Διοίκηση

Μεταρρυθμίζεται η Δημόσια Διοίκηση

Μεταρρυθμίζεται η Δημόσια Διοίκηση 2400 1360 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Μία ακόμα μεταρρύθμιση του Επιτελικού Κράτους μπαίνει σε εφαρμογή. Αρμοδιότητες απομακρύνονται από τα υπουργικά γραφεία, αποδυναμώνοντας το πελατειακό σύστημα, και ανατίθενται στους λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης, τους οποίους εμπιστευόμαστε απόλυτα.