Πλήρης λειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112

Πλήρης λειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112

Πλήρης λειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 1200 680 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Ο προγραμματισμός της κυβέρνησης τηρήθηκε στο ακέραιο.