Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο: Αλλάζουμε τον τρόπο διακυβέρνησης

Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο: Αλλάζουμε τον τρόπο διακυβέρνησης

Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο: Αλλάζουμε τον τρόπο διακυβέρνησης 2545 1336 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Σήμερα, όλοι οι Υπουργοί παρέλαβαν έναν φάκελο με τους στόχους μας ανά υπουργείο, το πρόγραμμα δράσης μας ως τον Δεκέμβριο και ένα 6μηνιαίο σχέδιο πρωτοβουλιών. Η κυβέρνηση θα λειτουργήσει με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαρκή αξιολόγηση.