Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο: Αλλάζουμε τον τρόπο διακυβέρνησης

Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο: Αλλάζουμε τον τρόπο διακυβέρνησης

Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο: Αλλάζουμε τον τρόπο διακυβέρνησης 2545 1336 100 μέρες #metonkyriako | Κυβερνητικό έργο

Σήμερα, όλοι οι Υπουργοί παρέλαβαν έναν φάκελο με τους στόχους μας ανά υπουργείο, το πρόγραμμα δράσης μας ως τον Δεκέμβριο και ένα 6μηνιαίο σχέδιο πρωτοβουλιών. Η κυβέρνηση θα λειτουργήσει με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαρκή αξιολόγηση.