Ψηφίστηκε το Ν/Σ για τα διπλώματα οδήγησης

Ψηφίστηκε το Ν/Σ για τα διπλώματα οδήγησης

Ψηφίστηκε το Ν/Σ για τα διπλώματα οδήγησης 1600 1600 100 μέρες #metonkyriako | Κυβερνητικό έργο

Λόγω της αδυναμίας στην εφαρμογή των ρυθμίσεων της προηγούμενης κυβέρνησης, έχει συσσωρευτεί μεγάλος αριθμός υποψηφίων οδηγών προς εξέταση. Βρίσκονται σε αναμονή περισσότεροι από 100.000 επαγγελματίες ενώ σημαντικά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λειτουργία των Σχολών οδήγησης.