Ψηφίστηκε το Ν/Σ για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Ψηφίστηκε το Ν/Σ για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Ψηφίστηκε το Ν/Σ για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 1489 2048 100 μέρες #metonkyriako | Κυβερνητικό έργο

Με την υπερψήφιση του νέου πλαισίου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, σε πνεύμα συναίνεσης και μετά από μια εποικοδομητική διαδικασία στη Βουλή, οι Έλληνες πολίτες έπαψαν να είναι εκτεθειμένοι ως προς τη διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων.