Ψηφίζεται το νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα»

Ψηφίζεται το νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα»

Ψηφίζεται το νομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα» 150 150 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Ψηφίζεται το Ν/Σ Επενδύω στην Ελλάδα, που φέρνει το επενδυτικό περιβάλλον της χώρας μας στον 21ο αιώνα και στην ψηφιακή εποχή. Ενσωματώνει καλές ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές, αίρει γραφειοκρατικά εμπόδια στις επενδύσεις και ενθαρρύνει την πλήρη απασχόληση.