Προχωρήσαμε πιο γρήγορα από ποτέ στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού

Προχωρήσαμε πιο γρήγορα από ποτέ στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού

Προχωρήσαμε πιο γρήγορα από ποτέ στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού 2548 1345 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Προχωρήσαμε χωρίς καμία καθυστέρηση στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού με αξιοκρατικά κριτήρια και στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής και λιγότερο δαπανηρής δομής. Γιατί πιστεύουμε πως το κράτος πρέπει πρωτίστως να μπορεί να υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τους πολίτες.