Τέλος τα capital controls

Τέλος τα capital controls

Τέλος τα capital controls 150 150 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Μία ακόμη προγραμματική μας δέσμευση γίνεται πράξη νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει: Αποκαθιστούμε πλήρως την ομαλότητα στην κίνηση κεφαλαίων. Ύστερα από 50 μήνες, τα capital controls καταργούνται!