Το Μαξίμου ανακυκλώνει!

Το Μαξίμου ανακυκλώνει!

Το Μαξίμου ανακυκλώνει! 2547 1346 100 μέρες #metonkyriako | Κυβερνητικό έργο

Σεβόμαστε το περιβάλλον στην πράξη! Για πρώτη φορά εφαρμόζουμε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης συσκευασιών. Με το νέο σύστημα γίνεται ανακύκλωση πολύ περισσότερων υλικών και τα οφέλη πηγαίνουν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.