Υπογραφή Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ

Υπογραφή Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ

Υπογραφή Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ 3400 2267 Το είπαμε. Το κάναμε. | Κυβερνητικό έργο #metonkyriako

Η συμφωνία αναβαθμίζει στρατηγικά τη συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ και εκτείνεται από τα περιφερειακά ζητήματα, την άμυνα και την ασφάλεια, έως την οικονομία, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τα θέματα ενέργειας.